Frihet eller censur på internet

Det blir tydligt när jag läser Karin Rebas artikel Rör inte internet att debatten om yttrandefrihet och kampen mot censur hela tiden måste föras. Vi ser och hör allt för många tecken på att vi riskerar att hamna i ett träsk av censur. ”Tillgång på fri information undergräver ickedemokratiska stater, men då kan inte heller demokratiska stater utöva censur över det fria nätet.” skrevs det på ledarplats i Expressen i augusti i fjol.

Nej, demokratiska stater ska inte utöva censur.

När rikspolisstyrelsen för några veckor sedan varnade för att The Pirate Bay* kunde komma att föras upp på spärrlistan eftersom det påstods finnas barnpornografi på The Pirate Bay visar det med all önskvärd tydlighet att det finns stora problem med en sådan spärrlista. Vilken rättsäkerhet finns? Vilka kriterier styr polisens urval? Vilka andra nätverk eller sajter riskar hamna på en sådan lista? Hur kan polisen blockera ett stort antal sajter utan att redovisa på vilka grunder och kriterier? Jag håller med Karin Rebas om att detta är mycket problematiskt.

Karin Rebas skriver:

Mats Johansson, moderaternas mediepolitiske talesman, är en annan anhängare av ökad censur. Han vill instifta en ”internetombudsman” som kan uppmuntra till självsanering.

De svenska internetleverantörerna har hittills motsatt sig alla sådana krav. De ser sig själva som distributörer av information – precis som Posten – och vill inte blanda sig i trafikinnehållet.

Det är bara att hoppas att de håller fast vid den linjen. Ingen ledande politiker skulle få för sig att låta Posten öppna alla brev för att sortera ut olagligt innehåll. Men när det gäller internet anser vissa politiker uppenbarligen att censur är rätt väg att gå.

Sedan kan man förstå ambitionen med att till exempel bekämpa barnpornografi och annan olaglig verksamhet men det ska väl inte vara upp till internetleverantörerna att bedöma vad som är brottsligt eller inte. Tillgången till fri information är allt för viktigt för att låta detta skötas av godtycke.

Exemplet med The Pirate Bay är bara ett tecken på att vi börjar röra oss i en tveksam riktining mot ett mer stängt och tystare nät, och om vi fortsätter i den riktningen får vi till slut ett stängt och tyst samhälle. Det vill vi väl ingen av oss ha?

* The Pirate Bay är möjligen inte det bästa exemplet att använda sig av när man ska tala om yttrandefrihet, men turerna kring fildelningssajten visar ändå på problem som finns med censur och spärrar.