Kritiskt tänkande – en självklarhet

Det har ju varit mycket ((DN och SvD verkar bara ha skrivit av BBC artikel om saken, även om SvD i alla fall fått in en svensk vinkel med AztraZeneca som exempel))snack om Wiki ((Wikiscannern är inte som DN och SvD skriver installerade av Wikipedia, utan den är skapad av Virgil Griffith som är ”graduate student”, vilket väl motsvarar doktorand, vid California Institute of Technology. Läs mer på Wired)) och ändringar som är gjorda av diverse olika organisationer av diverse olika skäl. Ibland förvånas man över bristen på insikt hos vissa tidningar och på okunnigheten om teknologi, dessutom hade jag hoppats att vi hade kommit lite längre kring diskussionen om nätet.

”Det så kallade internet” eller ”Det världsomspännande datornätverket Internet”, som reportrar sa för några år sedan varje gång man rapporterade om nätet, har väl funnits nu så pass länge att det ju knappast kan vara någon nyhet att allt som går att läsa kanske inte är helt korrekt, men visa mig någon informationskälla där allt är helt korrekt utan minsta fel eller partiskhet.

Varenda småunge idag vet väl att man måsta ha ett kritiskt förhållningssätt till den information man får, att man alltid måste bedöma trovärdigheten hos avsändare och alltid tänka på eventuella politiska eller kommersiella intressen som avsändaren har osv.

Men så imorse läste jag DN:s ledare och såg att det i alla fall finns lite hopp:

Bland allt kommersiellt och trivialt allmängods på nätet har det också uppstått löftesrika arenor för kommunikation mellan människor som inte funnits tidigare. Det tydligaste exemplet är det nätbaserade uppslagsverket Wikipedia, som både illustrerar svagheterna och möjligheterna i den nya, sköna världen av digital kommunikation.

och

Den källkritiska frågan kvarstår naturligtvis i ett ständigt föränderligt referensverk, men undersökningar har visat att Wikipedia har obetydligt fler fel än Britannica.

Det självklara är alltså att man alltid måste vara kritisk till det man läser och hör och att mycket som finns på nätet är dumt, irriterande, hemskt och ibland fruktansvärt frånstötande, men det finns betydligt mer som är smart, intressant och som i någon mening bidrar till att skapa, om inte en bättre värld, så i alla fall bättre informerade människor. Dessutom är ingenting per automatik fel bara för att det finns på nätet.

En sak som jag verkligen önskar är att traditionell media blir bättre på att korrekt beskriva hur någonting förhåller sig, i stället för att ägna sig åt undermåliga förenklingar. Men det kanske är att begära för mycket.