Övervakningens och rädslans kultur

Lyssnar på riksdagsdebatten om FRA-lagen. Det känns inte så muntert; den personliga integriteten kränks. Övervakningen av medborgarna skärps ytterligare. Jag undrar var detta får för konsekvenser för samhället, för människorna? Vilken sorts kultur skapas av en allt hårdare övervakning? Jo, en rädslans och paranoians kultur. Människor kan t ex komma att bli mer tveksamma till att prata med journalister, något som ofrånkomligen är ett demokratiskt problem och ett hot mot det fria och öppna samhälle som jag utgår ifrån de flesta av oss vill ha. Läser ledaren i DN:

För första gången blir det i Sverige lagligt att avlyssna personer som inte misstänks för något brott. Läs den meninge en gång till: Det blir lagligt att avlyssna personer som inte misstänkts för något brott. Den här gången pratar vi inte om Jemen, Nordkorea eller gamla Östtyskland. Den här gången pratar vi om Sverige. Idag.

Med vaga tal om skydd mot hot från den ”internationella terrorismen” motiveras införande av laglig rätt till att avlyssna oskyldiga människor. Det är mycket märkligt att just vi i Sverige skulle ha ett sådant enormt behov av övervakning, en form av övervakning som inte existerar någon annanstans än i USA. Det är också mycket märkligt att allianspartierna verkligen vill rösta genom lagförslaget som så många remissinstanser ifrågasatt – både exempelvis SÄPO och Rikspolisstyrelsen har vart kritiska. Jag undrar samma sak som Alice Åström (v) frågade under debatten: ”Hur kommer det sig att Sverige som inte är speciellt utsatt, varför ska just vår underrättelsetjänst få mer långtgående medel än andra stater?”

Det är många som är frågande, bland annat Europeiska journalistfederationen, EFJ, som i ett uttalande dömt ut FRA-förslaget. I DN läser jag att EFJ menar att övervakning av telefon- och mejlkommunikation strider mot internationell och europeisk lag. Vidare läser jag om den franske ledamoten Benoît Hamon som i ett brev till EU-kommissionen vill veta om EU-kommissionen anser att FRA-lagen är förenlig med EU-rätten och med Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Just nu är det paus i riksdagsdebatten och den återupptas igen kl 18:00.

KategorierOkategoriseradeTaggar