Blandat och uppsnappat

Läste nyss: ”Naturen skyr den raka linjen” och ”Seendet kommer för orden” och ”Det är genialt att vara sig själv”. Tänkvärda, kloka ord av Christer Strömholm. Vad har detta med bilden ovan att göra? undrar kanske någon. Förmodligen väldigt lite, lyder det enkla svaret. En koppling kan möjligen göras till det första citatet, men det är långt ifrån säkert.

Bilden: Laisaliden, augusti 2008.