På avstånd

Jag vet inte om jag längre tror på Robet Capas berömda citat: ”Om bilden inte är tillräckligt bra, är du inte tillräckligt nära”. Egentligen har jag nog alltid varit lite skeptisk till de där orden. Det finns förvisso en poäng med citatet, men i mina ögon är det ett något förenklat och för tvärsäkert påstående. Avståndet har också sitt berättigande, avståndet berättar också det någonting. Det fysiska avståndet innebär inte nödvändigtvis frånvaro av närhet. Sedan återstår dock frågan om vad som egentligen gör en bild bra, en fråga som vi förmodligen aldrig kan få ett tillfredsställande svar på. Det är kanske inte heller viktigt att veta.