Två frågor

Det finns några frågor som jag återkommer till rätt ofta – egentligen finns det väldigt många frågor som hela tiden dyker upp i mitt huvud – men det finns hur som helst två frågor, som handlar om fotografi, som jag inte riktigt fått något vettigt svar på. Dessa är: Vad är egentligen en bra bild? Följdfråga: Har det någon betydelse?

Jag vet om en bild är bra när jag ser den, däremot kan jag inte se att alla de bilder som jag tycker är bra har någonting gemensamt. Det är förstås också helt subjektivt vad man tycker är bra. Bildens kontext har naturligtvis också stor betydelse. Jag gillar tanken att alla bilder är bra bilder, vilket medför att det handlar om sammanhanget och den funktion en bild fyller i en viss kontext. På det sättet kan alla bilder potentiellt vara bra bilder.

Samtidigt har jag själv en hel del bilder som aldrig kommer att lämna hårdiskens mörker, som aldrig kommer att få ingå i något sammanhang. Så då faller resonemanget om att alla bilder är bra bilder.

Fortsätter jag den här tankengången ytterligare så kommer det och sluta med att jag ställer frågan om vad fotografi är. Den frågan tänker jag inte ställa.

Däremot kan jag inte låta bli att undra: Vad är egenligen en bra bild och har det någon betydelse?