Mera Sontag

På tal om Susan Sontag så såg jag idag denna recension av den första volymen av Reborn. Journals and Notebooks 1947-1963, boken är en sammanställning av Sontags dagböcker som hennes son David Rieff gjort. Dagens Nyheter har ett utdrag ur boken:

Om att skriva dagbok. Ytligt att betrakta dagboken bara som kärl för ens privata, hemliga tankar – som en förtrogen som är dövstum och analfabet. I dagboken uttrycker jag inte mig själv mer öppet än jag kan göra för vem som helst; jag skapar mig.

Det kan nog vara intressant läsning så den boken måste jag nog inskaffa. För visst finns det något spännande i att läsa andras dagböcker och speciellt en så pass intressant person som Susan Sontag.