Bilden och ordet

Fotograferade ingenting idag. Eller jo, fotograferade gjorde jag men det var bara meningslösheter. Ingenting som jag kommer att visa här. Det blir några ord istället. Texten är viktig, samspelet mellan bild och text är spännande och någonting som jag måste utforska mer. Vill utforska mer.

Bilderna och orden. Har respekt för orden, kanske för stor. Vi förstår världen genom bilderna och genom orden. Allting är text. ”Möjligen är allting text”, sa någon. Skrev någon; har glömt vem. Kan det varit en Sunesson? Det kan ha varit någon annan. Allting är konstruktioner. Allt. Det tycker jag om.

Bilder är tecken, linjer, ljus, skuggor, färger och former. De är inte alltid enkla att beskriva med ord. De känns ofta fattiga då. De blir förenklade i orden.

Orden bör, måste, ska, säga någonting annat. Någonting som inte bilderna kan visa. Inte ett tillägg, inte enbart en bildtext. Orden och bilderna måste vara jämlika, beroende av varandra men även kunna verka på egen hand.