Stilleben

StillebenLjussättningstips. Om man bara har en blixt kan man enkelt skapa en bättre ljussättning genom att ta flera bilder och sedan sätta ihop dessa i Photoshop. I detta exempel har jag tagit tre bilder och i datorn sammanfogat dessa med blandningsläge lighten/ljusare. Anpassa opaciteten  på varje lager efter tycke och smak. Eventuellt kan det behövas maskas av vissa delar.

Stilleben sammasättningsbilder
På den första bilden är blixten placerad rakt framifrån nära kameran. På den andra bilden är blixten placerad ovanför motivet och på den sista bilden är blixten placerad snett bakom till höger om motivet.